Fundació Bit i Govern Balear posen en marxa una campanya de suport a la internacionalització per fer front a l’impacte de la crisi COVID-19 amb el suport de la Enterprise Europe Network

Mitjançant 5 xarxes estatals i internacionals es fomentaran intercanvis comercials i col·laboracions tecnològiques entre empreses balears i empreses de fora

La Direcció General d’Innovació i la Fundació Bit han engegat una campanya per posar en valor el coneixement de les empreses balears dins del mercat exterior i fer créixer així les seves possibilitats de cooperació empresarial. La iniciativa parteix de la necessitat de fer visible les capacitats tecnològiques i basades en el coneixement de les empreses de les Illes Balears dintre dels mercats espanyols i internacionals, amb l’objectiu final de minvar l’impacte econòmic de la crisi sanitària de la COVID-19.

La campanya serà coordinada per la Fundació Bit i es vehicularà a través de les diferents xarxes empresarials d’innovació, 2 estatals i 3 internacionals, a les quals participa el Govern de les Illes Balears i que arriben a més de 70 països i 1.090 nodes internacionals. Una d’aquestes xarxes de promoció serà la Enterprise Europe Network, que està establerta a 60 països amb més de 600 organitzacions i 3.000 experts i al 2018 va donar suport a més de 175.000 empreses.

A través del formulari es farà un primer contacte amb les empreses de la nostra comunitat per recollir informació de les seves capacitats i on serà important conèixer el producte, servei o tecnologia que ofereixen, així com els seus avantatges i innovacions, el tipus d’acord que cerquen, entre d’altres.

Un cop recopilades les dades, el personal tècnic de la Fundació Bit classificarà i adaptarà la informació a cada un dels aparadors virtuals o “marketplaces” de les xarxes, incloent el de la Enterprise Europe Network, per facilitar nous intercanvis comercials, col·laboracions tecnològiques o possibles oportunitats de col·laboració que es puguin establir. A banda de la Enterprise Europe Network, les xarxes de cooperació empresarial que es faran servir són: ANCES i APTE dins l’àmbit estatal, i IASP i EBN en l’àmbit internacional. Totes elles serveixen, de manera habitual, com a plataformes d’intercanvi i posen en contacte les ofertes i demandes de les empreses.

A mes a més, la xarxa Enterprise Europe Network ja ha posat en marxa iniciatives específiques respecte a la crisi mundial sanitària de la COVID-19. Per una banda, la plataforma Care & Industry together against CORONA, que ofereix un suport concret per ajudar a afrontar la crisi de coronavirus i construeix ponts entre els agents de la salut, la indústria, les organitzacions de suport, el govern, el món acadèmic i les empreses que poden proporcionar equipament mèdic i solucions de tractament. I per altra banda, la plataforma de cooperació BioWin COVID-19, que reuneix iniciatives sanitàries sobre temes actuals que van des del desenvolupament de nous tractaments, ventiladors i gels hidroalcohòlics fins a la ciència de dades i la intel·ligència artificial.

This post is also available in: Catalan