Enterprise Europe Network a les Illes Balears

Enterprise Europe Network Illes Balears és un consorci que ofereix als empresaris de les Illes Balears una finestreta única per millorar el seu accés al mercat europeu.

Enterprise Europe Network Illes Balears és un consorci que ofereix als empresaris de les Illes Balears una finestreta única per millorar el seu accés al mercat europeu. Enterprise Europe Network Illes Balears proporciona als empresaris un seguit de serveis d’alt valor afegit, com el foment de la innovació, la transferència de tecnologia, la internacionalització i la divulgació de programes comunitaris d’interès per a les pimes.

El projecte s’emmarca dins del Programa per a la Competitivitat de les Empreses i les PiME COSME 2014-2020, promogut per la Direcció General del Mercat Interior, Indústria, Emprenedoria i PiMEs (DG GROWTH) de la Comissió Europea.

El consorci de la xarxa Enterprise Europe Network a les Illes Balears està format per:

Enterprise Europe Network

L’ Enterprise Europe Network és una xarxa de suport a empreses promoguda i cofinançada per la Comissió Europea.

Està present a més de 50 països arreu del món, participant prop de 600 organitzacions, entre les quals s’hi troben organismes de desenvolupament regional, universitats i centres tecnològics, on treballen més de 4.000 professionals altament qualificats en els diferents serveis de la xarxa. És la major xarxa de suport a les empreses establerta a Europa per la Comissió Europea.

Entre els objectius de la xarxa destaca prestar serveis a les empreses (especialment PIMEs), centres tecnològics, universitats, clústers, i en general tot tipus d’organitzacions, en temes com per exemple millora de la competitivitat, promoció de la innovació, cerca de socis, legislació europea.

This post is also available in: English